شرکت در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی (صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته) از 26 الی 29 اردیبهشت‌ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار گردید و مهندسین مشاور پژوهش با حضوری فعال در این نمایشگاه شرکت نمود.

Rail Exhibit TBM
TBM3 3024269-4761154