فصلنامه

در این صفحه، فصلنامه‌های منتشر شده توسط مهندسین مشاور پژوهش جهت انتقال دانش به عموم و همچنین ارائه دستاوردهای این مهندسین مشاور قرار داده شده است.

ردیفموضوعتاریخ انتشارلینک دانلودمطالب تکمیلی
۱فصلنامه شماره 1پاییز 1401PDF IconPDF Icon
۲فصلنامه شماره ۲زمستان 1401PDF IconPDF Icon
۳فصلنامه شماره 3بهار و تابستان 1402PDF Icon