عضویت‌ها و نشان‌ها

برخی از عضویت‌های مهندسین مشاور پژوهش در انجمن‌ها و جوامع مهندسی و نشان‌های دریافت شده به شرح زیر می‌باشد:

  • جامعه مهندسان مشاور ایران
  • نشان استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت TÜV NORD آلمان
  • انجمن تونل ایران
  • انجمن بتن ایران
  • انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران