پروژه های دیگر مترو

شرکت مهندسین مشاور پژوهش پروژه های زیر را در مراکز استانها و شهرستانها به انجام رسانیده است:

 

ردیفعنوان پروژه
1طراحی و نظارت بر 20 ایستگاه در حال بهره‌برداري و 4 ایستگاه در حال ساخت در متروی تهران
2مطالعات پايه خط 7 متروي تهران به طول 30 كيلومتر با همكاري SYSTRA
3طراحي پايه خط 2 قطار شهري تبريز به طول 25 كيلومتر با همکاری EGIS RAIL و GEODATA
4طراحی و نظارت بر 4 ايستگاه خط يك قطار شهري شيراز
5طراحي مراحل اول و دوم خط 2 قطار شهري اصفهان به طول 23 كيلومتر با همكاري مترا و SYSTRA
6طراحی مراحل اول و دوم ايستگاه‌هاي خط 2 قطار شهری اهواز به طول 22 كيلومتر با همکاری مترا و SYSTRA
7طراحی مرحله دوم 7 ايستگاه و مرحله اول دو ايستگاه خط 2 قطار شهری شيراز
8مطالعات مرحله اول خط 3 قطار شهری شيراز به طول 16 كيلومتر با همکاری مترا و TEAM
9مطالعات و طراحي مرحله اول معماري، شهرسازي، ابنيه و ترافيك خط 3 قطار شهري تبريز
10مطالعات فاز يك خطوط 4، 5 و 6 قطار شهري شيراز
11نظارت بر تونل حد فاصل ايستگاه‌هاي امام علي (N2) تا كهندژ (H2) و سازه‌هاي جنبي خط 2 قطار شهري اصفهان
12طراحي و نظارت بر ايستگاه امام حسين (ع)، سه‌راهي و لينك ارتباطي در قطار شهري شيراز
13طراحي و نظارت بر ايستگاه‌هاي ميلاد (B3) و گلستان (G3) و مسير TBM در خط 3 قطار شهري شيراز
14مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم ايستگاه كهندژ (H2) در خط 2 قطار شهري اصفهان
15مطالعات امكان‌سنجي خط 4 قطار شهري مشهد بر مبناي ضابطه 777
16مطالعات امكان‌سنجي توسعه خطوط 1 و 3 متروي تهران
  • مطالعات شهرسازي و طراحی مرحله اول ابنيه خط هفت متروي تهران