تدوین استانداردهای ملی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- امور نظام فنی، در راستای تدوین استاندارد و ایجاد وحدت رویه در انجام مطالعات و ارائه خدمات مهندسی حوزه صنعت ریلی شهری و حومه، در سال 1393 اقدام به مبادله  قراردادی تحت عناوین ذیل با مهندسین مشاور پ‍ژوهش نموده است که در حال حاضر عمده فصول آن تهیه گردیده است که پس از طی تشریفات قانونی مرتبط، به کلیه دستگاه های اجرایی و ذینفعان ابلاغ خواهد شد.

MPORG LOGO

1- تهیه شرح خدمات مطالعات امکان‌سنجی اولیه خطوط ریلی Preliminary Design

هدف این پروژه تدوین “شرح خدمات امکان­‌سنجی اولیه در پروژه­‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه” می‌باشد.

مطالعات امکان‌­سنجی بعد از طرح­‌ریزی شبکه کریدورهای ریلی در سطح شهر آغاز شده و سرانجام مطالعات مورد نظر مکان­‌یابی بهینه و تدوین ویژگی­های اصلی خط ریلی می­باشد. این شرح خدمات برای مقطعی از مطالعات و طراحی خطوط ریلی تنظیم شده است که کریدور ریلی برآمده از مطالعات حمل و نقل ریلی و ترافیک در مقیاس برنامه­‌ریزی کلان تدوین شده است اما جایگاه طرح در سطح شهر در پلان و پروفیل نیازمند تدقیق است. تجربیات پیشین در سطح کشور مشخص می­‌سازد حذف این مرحله از مطالعات و ورود به مرحله Basic Design (مطالعات مرحله اول) بدون انجام مطالعات امکان­‌سنجی (Preliminary Design) موجب تطویل زمان و سردرگمی عوامل و متولیان پروژه می‌گردد.

Design Process

شرح خدمات جهت مکان‌یابی صحیح کریدورهای ریلی در سطح شهر تخصص‌های حمل و نقل، مهندسی ترافیک، شهرسازی، معماری، سازه و روش اجرا (در ایستگاه‌ها و مسیر)، تاسیسات، ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، تجهیزات ثابت و ناوگان ریلی، مهندسی راه‌آهن و مستندسازی را راهبری می‌نماید.

 

2- تهیه دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی خطوط ریلی

هدف از تدوین این دستورالعمل ترسیم روش کلی برای پیاده‌سازی و تحقق شرح خدمات مطالعات امکان‌سنجی می‌باشد. دستورالعمل به گونه‌ای تنظیم شده تا با پرهیز از جزئیات و تدوین چارچوب کلی، تحقق مطالعات در شهرهای مختلف کشور را امکان‌پذیر سازد. مواردی نظیر نحوه طرح‌ریزی گزینه‌ها و اولویت‌بندی میان گز‌ینه‌های مختلف تحقق طرح و اخذ مصوبات لازم از سازمان‌های تاثیرگذار بر طرح در طول فرایند طراحی نظیر سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل از جمله مواردی است که در تنظیم دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.

333

3- تهیه فهرست بهای خاص عملیات ساختمانی قطارهای شهری (مترو)

مهندسین مشاور پژوهش در همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، مسئولیت تهیه فهرست بهای خاص کارهای ساختمانی شامل سازه نگهبان و سازه اصلی، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ناویژه را به عهده دارد. بدین منظور، خدمات زیر توسط این مهندسین مشاور انجام خواهد شد:

  • تهیه فهرست ردیف‌ها برای کلیه ردیف‌های لازم برای اجرای تونل‌ها، ایستگاه‌ها و هواکش‌های میان‌تونلی و کلیه فعالیت‌های زیرزمینی برای احداث قطار شهری
  • اخذ ردیف‌های ستاره‌دار و قیمت جدید از کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های قطار شهری کشور برای هماهنگی کامل در بررسی ردیف‌ها
  • ارائه آنالیز برای ردیف‌های مهم و تأثیرگذار
  • ارائه دفترچه فهرست بهای نهایی