خدمات مدیر طرح/ مشاور کارفرما

مهندسین مشاور پژوهش خدمات مدیر طرح/مشاور کارفرما را به نمایندگی کارفرما (مجری طرح) و در قالب مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی در چارچوب روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که به تایید مجری رسیده‌است، انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در سایر عوامل پروژه (شامل مشاوران و پیمانکاران) صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارش‌های مستمر به عهده دارد.

 • ايستگاه ميدان وليعصر- خط 3 متروي تهران
 • شفت ورودي TBM- خط 2 قطار شهري مشهد

مهندسین مشاور پژوهش با استفاده از دانش مقیم در سازمان و بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان مجرب، به دستاوردهای زیر در زمینه خدمات مدیر طرح/ مشاور کارفرما در پروژه‌های بزرگ کشور نایل آمده‌است:

 • افزایش کیفیت پروژه‌ها
 • کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها
 • یکپارچگی در تعریف پروژه‌ها
 • تقویت نظارت و کنترل اجرای پروژه‌ها
 • افزایش اطمینان از تضمین کیفیت و نتایج پروژه‌ها
 • کاهش ریسک اجرایی پروژه‌ها
 • ایجاد هم‌افزایی در اجرای پروژه‌های مختلف

پروژه‌های انجام‌شده یا در حال انجام توسط مهندسین مشاور پژوهش در نقش مدیر طرح/ مشاور کارفرما به شرح ذیل می‌باشد:

خط 3 متروی تهران (از آزادگان تا میدان اول شهرک قائم)

خط 3 متروی تهران (از آزادگان تا میدان اول شهرک قائم)

خط 3 متروی تهران (مدیر طرح بخش سیویل)

 • در حال بهره‌برداری
 • از آزادگان تا میدان اول شهرک قائم
 • 37 کیلومتر
 • 28 ایستگاه
 • 28 هواکش میان‌تونلی
 • 3 پست برق
 • یک مجموعه پایانه و تعمیرگاه
 • 5 سازه سه‌راهی
 • 7 تقاطع/تبادل با خطوط دیگر

توسعه شمالی خط یک متروی تهران (از ایستگاه حقانی تا میدان تجریش)

توسعه شمالی خط یک متروی تهران (از ایستگاه حقانی تا میدان تجریش)

توسعه شمالی خط یک متروی تهران (مدیر طرح بخش سیویل)

 • از ایستگاه حقانی تا میدان تجریش
 • 8 کیلومتر
 • 7 ایستگاه
 • 9 هواکش میان‌تونلی
 • 1 پست برق
شبکه قطار شهری مشهد

شبکه قطار شهری مشهد

خط 2 قطار شهری مشهد

(از انتهای خیابان طبرسی شمالی تا ابتدای بلوار شهید فکوری)

(مشاور کارفرما در بخشهای سیویل و تجهیزات قرارداد EPC)

 • 15 کیلومتر
 • 13 ایستگاه
 • 12 هواکش میان‌تونلی
 • 3 پست پاساژ
 • یک مجموعه دپو
 • 4 سازه سه راهی
 • 2 تقاطع/تبادل با خطوط دیگر

خط 3 قطار شهری مشهد

(از انتهای بلوار امیریه تا انتهای بلوار صبا)

(مدیر طرح سیویل و تجهیزات در مرحله طراحی فاز یک پیشرفته)

 • 29 کیلومتر
 • 24 ایستگاه
 • 22 هواکش
 • 2 تقاطع/تبادل با خطوط دیگر

خط 4 قطار شهری مشهد

(از انتهای خیابان خواجه ربیع تا انتهای شهرک شهید رجائی)

(مدیر طرح سیویل و تجهیزات در مرحله طراحی فاز یک پیشرفته)

 • 18 کیلومتر
 • 15 ایستگاه
 • 15 هواکش
 • 1 تقاطع/تبادل با خطوط دیگر

شبکه قطار شهری مشهد

خط 4 قطار شهری مشهد

خط 4 قطار شهری مشهد

(از انتهای خیابان خواجه ربیع تا شهرک شهید باهنر)

(مشاور کارفرما در مرحله تکمیل طراحی و ساخت تونل مکانیزه)

 • 14/5 کیلومتر تونل مکانیزه (TBM)
 • یک شفت ورودی TBM
 • یک شفت پشتیبان
 • یک شفت خروجی TBM