افراد کلیدی

مهندس فرهنگ قاجاریه بنی اعماممهندس فرهنگ قاجاریه بنی‌‌‌اعمام

رئیس هیئت مدیره

مهندس غلامرضا منیری تکمه داشمهندس غلامرضا منیری تکمه‌داش

مدیر عامل

متقیآقای سید محمد حسین متقی

عضو هیئت مدیره

مهندس سیامک حسن کلهری

مهندس سیامک حسن‌کلهری

عضو هیئت مدیره

دکتر سیاوش حسن کلهریدکتر سیاوش حسن‌کلهری

مدیر دپارتمان شهرسازی

نیما سلحشور

مهندس نیما سلحشور

قائم مقام مدیر عامل

قائمی

مهندس سید نوید قائمی

مدیر دپارتمان سازه

دکتر حسام موسویدکتر سیدحسام موسوی

مدیر دپارتمان ناوگان و تجهیزات

مهندس محمد مدنیمهندس محمد مدنی

مدیر دپارتمان پیمان و رسیدگی

مهندس فرنام بهناممهندس فرنام بهنام

مدیر دپارتمان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

دکتر امین عمادیدکتر امین عمادی

مدیر دپارتمان سازه

مهندس محمدمسعود ایرانیهامهندس مسعود ایرانیها

مدیر پروژه

 رامین تقوی

مهندس رامین تقوی

مدیر امور مشاوران

دکتر جاوید منیری

دکتر جاوید منیری

مدیر دپارتمان معماری

دکتر بنیامین قریشیدکتر بنیامین قریشی

مدیر دپارتمان راه‌آهن

 احمدی

مهندس حسن احمدی

مدیر پروژه

 قلیچی

مهندس فرامرز قلیچی

مدیر پروژه

مهندس آرش شمس محمدیمهندس آرش شمس محمدی

 مدیر پروژه

مهندس محمد نوریمهندس محمد نوری

مدیر پروژه

20210706_155006مهندس احمدعلی حاج‌سیاح

مدیر پروژه