سوابق کاری

عمده سوابق مهندسین مشاور پژوهش در شش گروه اصلی زیر خلاصه می‌گردد:

  • گروه 1: طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مترو
  • گروه 2: خدمات مدیریت طرح/مشاور کارفرما (عامل چهارم)
  • گروه 3: خدمات ارائه‌شده در قالب مشاور مادر یا مشاور هماهنگ‌کننده (هدایت و راهبری مشاوران و پیمانکاران در پروژه‌هایی که نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف طراحی و اجرا می‌باشد)
  • گروه 4: طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان‌های جنبی و ابنیه فنی مترو
  • گروه 5: طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های راه‌آهن بین شهری
  • گروه 6: طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، تجاری، صنعتی، مسکونی و . . .
  • گروه 7: تدوین استانداردهای ملی