رتبه‌بندی

رشته یا گرایشپایه
سازه1
راه آهن1
ساختمان‌‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی1
ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی1
شهرسازي3

رتبه‌بندی مهندسین مشاور پژوهش که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است در زمینه‌های تخصصی زیر می‌باشد:

  1. سازه: طراحی و نظارت بر اجرای سازه کلیه ساختمان‌ها با هر نوع کاربری و همچنین سازه‌های سنگین فلزی و بتنی که عمدتاً در صنایع کاربرد دارد در محدوده این تخصص قرار می‌گیرد.
  2. ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی: این زمینه تخصصی، شامل اکثر ساختمان‌های مربوط به خدمات شهری، از جمله ایستگاه‌های مترو می‌باشد.
  3. ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی: این زمینه، به مهندسین مشاور پژوهش اجازه می‌دهد که در طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان‌های مربوط به مدارس، دانشگاه‌ها، هتل‌ها و مهمانسراها و مجتمع‌های ورزشی فعالیت نماید.
  4. راه‌آهن: شامل طراحی و نظارت بر اجرای زیرسازی و روسازی خطوط ریلی شهری و برون‌شهری و ابنیه فنی مربوط و همچنین احداث ساختمان‌های جنبی (ایستگاه‌ها)، علایم و برقی کردن خطوط ریلی می‌باشد.
  5. شهرسازی