ساختمان‌های ورزشی، آموزشی، تجاری و . . .

فعالیت مهندسین مشاور پژوهش در زمینه طراحی و نظارت پروژه‌های ساختمانی و صنعتی از اوایل تأسیس این شرکت آغاز گردیده است. با توجه به گستره تخصص‌هایی که این مشاور از آن بهره می‌برد، قادر است پروژه‌هایی در زمینه‌های متنوع را طراحی و در مرحله اجرایی، بر آنها نظارت نماید. ساختمان‌ها یا مجتمع‌هایی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، نظامی توسط مهندسین مشاور پژوهش طراحی و نظارت شده است.

ساختمان‌های آموزشی »

 

Sabzevar1

ساختمان‌های تجاری، اداری و صنعتی »

Makoo-Edited

پروژه‌های مسکونی »

Labkhand

مجموعه‌های ورزشی »

Mes Kerman