آغاز حفاری مکانیزه تونل خط 2 قطار شهری اصفهان (جبهه غرب به شرق)

حفاری تونل خط 2 قطار شهری اصفهان حد فاصل ایستگاه کهندژ تا میدان امام علی (ع) روز جمعه مورخ هشتم اسفند ماه 1399 با حضور ریاست محترم نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر واعظی و جمعی از دست اندر کاران ساخت این تونل آغاز گردید. این بخش از مسیر خط 2 قطار شهری اصفهان به طول 6/5 کیلومتر توسط ماشین حفار مکانیزه (TBM)، حفاری و اجرا خواهد گردید. در این پروژه که مهندسین مشاور پژوهش، وظیفه نظارت بر پروژه را به عهده دارد، عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه حفار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و عملیات حفر تونل آغاز گردید.

حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان

حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان

 

حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان
حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان
حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان حفاری تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری اصفهان